SKRIV UNDER IDÉPROGRAMMET

Att skriva under idéprogramet är viktigt.
Skriv under här

LADDA NED IDÉPROGRAMMET

Sprid gärna idérprogramet.
Ladda ned här

Idéprogram

Inledning

Folkets Demonstration skall vara en enande och samlande kraft för Sverigevänliga och regim- och etablissemangskritiska åsikter.

Det primära syftet är att värna landet Sverige, dess folk, dess kultur och dess demokratiska, jämställda och sekulära styrelsesätt.

Folkets Demonstration tar inte ställning i sakpolitiska frågor och möjliggör därigenom för anhängare av olika politiska partier att enas bakom det primära syftet. Vi som sympatiserar med Folket Demonstration kommer ur olika politiska läger och har olika åsikter i politiska sakfrågor.
Det som enar oss är att vi värnar vårt land Sverige och att vi har valt att samlas bakom detta idéprogram.

Folkets Demonstration tar avstånd från alla typer av extremism, vare sig den är politisk, religiös eller av annan typ.
Även så från alla typer av våldsbejakande åsikter och organisationer.

I dagens svenska samhälle är det nästan ingen som för folkets talan.
Folkets Demonstration har en ambition att vara en sådan folkets röst.

Det här är våra åsikter

    Nuvarande och tidigare regeringar har under lång tid agerat grovt bedrägligt genom att bedriva
     en politik som saknat stöd hos svenska folket, och som inte heller varit den politik som utlovats
    i diverse valrörelser.

    Sverige får inte styras av en politisk elit som saknar intresse och respekt för folkets vilja.

    Den svenska demokratin och det öppna, jämställda, sekulära svenska samhällsbygget är hotat
     och är under attack från krafter som vill förändra det.

Våra åsikter om landet Sverige
    Landet Sverige är den exklusiva egendomen för det svenska folket och det svenska folket skall
    ha den exklusive rätten till alla beslut gällande landet styrelse och framtid. Ingen annan part har     rätt att ställa några anspråk på vare sig landet Sverige eller dess styrelse.

Våra åsikter om det svenska folket
Det svenska folket består av:
    Alla svenska medborgare
    Oberoende av politisk eller religiös tillhörighet, ursprung, etnicitet, hudfärg eller andra
    särskiljande faktorer.

    Alla väletablerade invandrare
    Som på lagligt sätt kommit till och nu på lagligt sätt befinner sig i Sverige.
    Som med seriösa och ärliga avsikter och på ett positivt sätt bidrager till det svenska samhället.

Våra åsikter om hur man blir medlem av det svenska folket
    Genom att födas in i folket genom att minst en av föräldrarna redan är medlem.
    Eller genom att som väletablerad invandrare efter lagstadgad prövotid och efter uppfyllande av
    lagstadgade krav beviljats permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap.


Våra åsikter om plikten att försvara sitt land
    Varje medlem av det svenska folket förväntas vid behov ställa upp till försvar av sitt land.
    I det yttersta fallet med vapen i hand och med fara för det egna livet.

Det här är våra krav

    Varje svensk regering skall:

  •     Respektera grundlagens stadganden om att all offentligt makt utgår från folket.
  •     Respektera Sveriges grundlagar, samt alla övriga lagar och författningar.
  •     I första hand värna och prioritera Sverige och det svenska folket.
  •     Följande stadganden skall skrivas in i Sveriges grundlagar
  •     Sverige skall styras och förvaltas på sådant sätt att Sverige och det svenska folket alltid värnas och prioriteras i första hand
  •     Varje statschef, regeringsledamot och riksdagsledamot skall i samband med sitt tillträde och under straffansvar svära en ed till det svenska folket med ovanstående innebörd.

Folkets Demonstration är politiskt oberoende

Folkets Demonstration har inga kopplingar till något politiskt parti, någon religiös rörelse eller någon
annan organisation.

Folkets Demonstration välkomnar alla

Det gäller vare sig man är Moderat, Socialdemokrat, Sverigedemokrat eller något annat. Det gäller vare sig man har sina rötter i eller utanför Sverige, oberoende av vilken religion man tillhör eller om man är ateist och naturligtvis oberoende av vilken hudfärg man råkar ha.

Tillsamman är vi starka

Vi är många i vårt land som är missnöjda med hur samhället utvecklas. Folkets Demonstration vill samla dessa människor så att den gemensamma rösten blir så hög att den hörs ända in i maktens innersta boningar.

Allas medverkan är viktig, behövs och gör skillnad. Det gäller vare sig man engagerar sig som
deltagare i demonstrationer, som debattör, som funktionär, som volontär eller på annat sätt.

Låt oss tillsammans reparera det svenska folkhemmet.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Sverige, november 2016
Folkets Demonstration