DEMOKRATI - VÄLFÄRD - RÄTTSSTAT - HUMANITET - ÖPPENHET

SYFTE

Regeringen ska avgå

Vi vill ha en regering som värnar om Sverige och svenska medborgare.

Den offentliga makten utgår från folket

Vi anser att regeringen grovt bedragit folket genom att bedriva en politik som saknar stöd hos svenska folket, samt inte den politik som utlovades i valrörelsen 2014.

Ingen politisk avsändare

Såväl arrangörer, talare såväl som besökare kommer från olika politiska läger.
Vi vill trycka särskilt på att demonstrationen saknar politisk avsändare.

FOLKETS RÖST

I dagens svenska samhälle är det nästan ingen som för folkets talan, varför vår ambition är att demonstrationen ska vara en folkets röst.

Vi vill därmed samla människor som är missnöjda med samhällets utveckling, oavsett politisk hemvist, att dessa får träffa likasinnade, samt lyssna på bra talare med intressanta tal.

Ingen kan göra allt - men alla kan göra något

KLARGÖRANDE

Vi tar kraftigt avstånd från alla former av våld och extremism.

Förtydligande

  • Nej, inget parti står bakom detta.
  • Nej, vi samarbetar inte med andra organisationer av något slag.

Folkets Demonstration
vill att regeringen ska avgå och utlysa extraval.

Folkets Demonstration
står för demokrati, öppenhet, humanitet, välfärd, rättsstat.

Folkets Demonstration
vänder sig till vanliga hederliga medborgare.

Folkets Demonstration
tar kraftigt avstånd från alla former av våld och extremism, oavsett om det handlar om höger eller vänsterinspirerat sådant.

Folkets Demonstration
tar kraftigt avstånd från extrema grupperingar och identiteter.
 
Den offentliga makten utgår från folket.